Korando (10-) SSANGYONG Korando (10-)

EUROCODE: 3029